FSA Tohumculuk

sonmez01

Morfolojik Özellikleri:

-Başak tipi iri beyaz ve kılçıksız

-Dane görünümü kırmızı sert

-Bitki boyu 100-110 cm

Tarımsal Özellikleri: 

- Erkencidir

-Kışlık tabiatlı ve kuru tarım alanları için önerilir

-Takviye sulama ile daha yüksek verim verir

-Yatmaya dayanıklı ve kardeşlenme düzeyi orta olup iyi şartlarda artar. Sap verimi yüksektir

-Verim düzeyi kuruda 250 kg/da ve iyi şartlarda 600 kg/da?a ulaşır. Gübrelemeye karşı tepkisi oldukça iyidir

Kalite Özellikleri:

1000 dane ağırlığı 38-44 g, hektolitre ağırlığı 80-84 kg, protein %12-14, Mikro SDS Sedimentasyonu 14-16 ml, stabilite 5-10 dak., gelişme süresi 3-6 dak. ve yumuşama derecesi 120-150 BU olup ekmeklik kalitesi Bezostaya-1′e yakın iyidir

Hastalık ve Zararlıları: 

Doğal epidemi koşullarında Bölgenin en önemli hastalığı olan sarı pasa, kahverengi pas, sürme ve rastığa dayanıklıdır.

Önerildiği Alanlar:

Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri’nde kıraç ve yarı taban alanlara önerilir

Karakteristik Özellikleri :

- Kılçıksızdır

- Kırmızı renklidir